Iskolatörténet

 

1946 tavaszán megjenenik egy kormányrendelet amely kimondja, hogy Gyulán egy nyolcosztályos

román tanítási nyelvû gimnáziumot kell létrehozni.

Az 1946-47 tanévben az általános iskola V-dik osztálya 20 fõvel indul.

A következõ évben a VI-dik osztálynak már 23 tanulója van.

Az 1947-48 tanévben a VII-dik osztály tanulólétszáma 35 fõ.

 

A Gimnázium nagy hangsúlyt fektetett a kultúra és az külömböző tudományágak megismerésére.

Az iskola kollégiumának több mint 200 lakója van.

A fiúk csaknem 100-an vannak, a lányok viszont jóval túllépik ezt a számot.

A kollégium lakóit a következõ települések adják: Battonya, Bedő, Berekböszörmény, Csorvás, Elek, Farkashalom, Kétegyháza, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarcsanád, Méhkerék, Lőkősháza, Pécel, Pusztaottlaka, Vekerd, Zsáka.

A gimnázium első osztálya 1949-ben indul amely a volt városháza épületében kapott helyet (ma Mogyoróssy könyvtár).

1953-ban amikor kilép az iskolából az első érettségizett osztály, az iskola a Nicolae Bălcescu nevet kapja.

A gimnázium 1974-ben 25 éves jubileumát ünnepli. Az ünnep alkalmából a bukaresti Nicolae Bălcescu Gimnázium Bălcescu szoborral ajándékozza meg az iskolát.

1982-ben a gimnázium átköltözik egy új épületben, amely a Nagy-Román városban található.

2000-ben a kollégium is költözik egy szép, modern épületben.

Napjainkban az intézmény tanárait, nevelõit többnyire az iskola volt diákjai alkotják