Istoria

 

Încă în primăvara anului 1946 a apărut un ordin ministerial referitor la înfiinţarea unui liceu de stat cu limba de predare română la Giula, cu opt clase.

Între timp în urma reorganizării şcolilor cele patru clase inferioare ale liceului s-au contopit în cursul superior al şcolilor generale de tip nou.

În anul şcolar 1946-47 la şcoala generală din Giula a pornit clasa a V-a cu 20 de elevi.

 

În următorul an şcolar următor  clasa a VI-a avea deja 23 de elevi, iar în anul 1948-49 exista şi clasa a VII-a, cu 35 de elevi.

 

Liceul Nicolae Bălcescu a asigurat multe posibilităţi în domeniul culturii.

În cămin locuiau aproape 100 de băleţi şi peste 100 de fete care au venit din diferite localităţi.

Localităţile au fost:

Battonya, Bedő, Berekböszörmény, Csorvás, Elek, Farkashalom, Kétegyháza, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarcsanád, Méhkerék, Lőkősháza, Pécel, Pusztaottlaka, Vekerd, Zsáka.

În anul 1949 a pornit prima clasă a liceului, în clădirea promăriei (azi biblioteca Mogyorossy).

În iunie 1953, deci în anul absolvirii primei promoţii, liceul a primit numele "Nicolae Bălcescu".

 

În anul 1974 la serbarea de un sfert de veac a fost predat bustul lui N. Bălcescu din partea liceului cu acelaş nume din Bucureşti.

În anul 1982 liceul primeşte o nouă clădire modernă, în cartierul Oraşul mare românesc.

Azi corpul profesoral al liceului  este compus aproape în întregime din educatori români, foşti elevi ai acestui liceu.