„kísérje két szülője szemmel:

a szellem és a szerelem”

József Attila

Napjainkban Gyula a magyarországi románság kulturális központja, főbb intézményeinek színhelye. A múlt század közepén 1949-ben nyitotta meg kapuit az ország egyetlen román középiskolája, a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium. Ebben a líceumban 1960-ig csak anyanyelven folyt az oktatás, ma már kéttannyelvű. Gimnáziumunkba a határmenti, románok által is lakott településekről, a kéttannyelvű és nyelvoktató iskolákból (Battonya, Bedő, Elek, Kétegyháza, Körösszakál, Körösszegapáti, Méhkerék és Pusztaottlaka …) érkeznek tanulók. Intézményünk 1981 óta a híres gyulai Várfürdő közelében található. Hármas funkciót tölt be: általános iskola, gimnázium és kollégium.

Jelenleg 350 tanuló szellemi otthona. Korszerű kollégiumában 130 tanuló kap elhelyezést. Impozáns színháztermében gyakoriak a román és magyar nyelvű színházi előadások, különféle rendezvények. Diákotthonunk egyben sok visszajáró üdülővendég kedvelt szálláshelye is.  Iskolánk követni igyekszik az új időknek új elvárásait, a III. évezred elejének kihívásait. Olyan értékmentő, -teremtő -és értékközvetítő szellemi műhely szeretne lenni, amely jól szolgálja a különböző kultúrák és nyelvek iránti nyitottságot, az egyetemes, európai, s benne a két nép kulturális értékei iránti fogékonyságot, s mindezzel párhuzamosan az etnikai, a lokális szín megőrzését. Sajátos profilja a román nyelv és kultúra minél magasabb szintű közvetítése és az identitástudat formálása.

Ugyanakkor nagy hangsúlyt fordít az informatika és az idegen nyelvek tanítására, az angol, a francia és az olasz nyelv elsajátításának a lehetőségét kínálja. Végzett diákjaink 80 %-a hazai és romániai felsőfokú intézményekben folytatja tovább tanulmányait. az általuk leggyakrabban választottak a közgazdasági, orvosi, jogi karok valamint a filológián belül a nyelvi szakpárosítások. 2004 őszétől intenzív román nyelvi előkészítő évfolyamot indít, párosítva informatikai és idegen nyelvi képzéssel, önismereti és retorikai modulok közvetítésével. Amatőr színjátszó csoportja és Hagyományőrző táncegyüttesei szintén az értékmentést és – teremtést szolgálják. A hagyományápolás és a korszerű műveltségátadás szellemében próbál méltó helyet elfoglalni a nemzet iskoláinak a sorában.

Czeglédiné dr. Gurzó Mária

igazgató