„Iubind ne-ncredinţăm că suntem”

L. Blaga

 

 

Centrul cultural al românilor din Ungaria este oraşul Giula, una dintre cele mai vechi şi mai pitoreşti aşezări urbane din judeţul Bichiş. În oraşul natal al marelui compozitor Erkel Ferenc trăiesc împreună cu populaţia maghiară, de mai multe veacuri, germani, slovaci, sârbi şi români. Românii din acest oraş au fost colonizaţi în număr considerabil în primele decenii ale sec. al XVIII-lea. Cu o jumătate de veac în urmă, în toamna anului 1949, şi-a deschis porţile prima şcoală medie românească din Ungaria de azi.

Până în anul 1960 la Liceul Nicolae Bălcescu s-a predat numai în limba română, azi însă instituţia este bilingvă. La această şcoală sosesc tineri din satele populate şi de români: Aletea, Apateu, Bătania, Bedeu, Chitighaz, Micherechi, Otlaca-Pustă, Săcal. În prezent Liceul, Şcoala Generală şi Căminul de Elevi se situează în apropierea cetăţii medievale şi constitue o parte a Centrului Cultural Românesc. Din cei 350 de elevi ai instituţiei 130 su cazaţi la căminul din loc. Camerele pentru oaspeţi asigură cazare şi pentru turişti. .Liceul nostru îşi propune să devină un focar de păstrare şi de transmitere a valorilor strămoşeşti, integrându-le într-un context cultural universal- european- naţional, al poporului român şi al poporului maghiar.

Din toamna anului 2004 a introdus şi un an de pregătire cu un curs intensiv de limbă română. În această şcoală se pune mare accent şi pe predarea limbilor străine (engleza, franceza, italiana, spaniola) precum şi pe însuşirea cunoştinţelor de informatică. După examenul de bacalaureat 80 la sută din tinerii noştri sunt admişi la diferite facultăţi (medicină, drept, pedagogie, economie…) din ţară, precum şi din România. Instituţia noastră îşi asumă sarcina de educare şi instruire a unor tineri „cu o gândire universală în realizare locală” care vor fi capabili să corespundă noilor aşteptări creionate de al III-lea mileniu, tineri cu o conştiinţă de neam şi cu o iubire de poporul cu care convieţuim.

 

dr. Maria Gurzău Czeglédi

director