Elérhetőségeink:
Cím: 5700. Gyula, Líceum tér 2.sz.
Információ: Tel./Fax.:66/463-161
E-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu

Megújuló hazai román nyelv- és irodalomoktatás
    A Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz  /TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0008 azonosító számú/ pályázaton  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézménye, a gyulai   „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
a „Modern oktatási programok kidolgozása a magyarországi román nemzetiségi kétnyelvű és nyelvoktató iskolák számára”címmel beadott projektjével 171 466 646 Ft vissza nem térítendő, 100%-os mértékű támogatásban részesült.
A projekt során a főpályázó olyan oktatási programokat tervez megvalósítani a hazai kétnyelvű román nemzetiségi általános iskolás és gimnáziumi tanulók számára, amely összhangban áll az új fejlesztési követelményekkel, igazodik a nyelvi igényekhez és a tanulók életkori sajátosságaihoz; ismeretanyagában, nyelvhasználatában, szerkezetében, módszereiben egyaránt megfelel korunk elvárásainak. A tervezett taneszközök egy része bárki számára hasznosítható lesz a román nyelv elsajátításához.


Szakmai tanácskozás 8.osztályos programcsomag és a felsőtagozatos román szöveggyűjtemény szerkesztéséről.

Résztvevők:
dr.Florin Cioban szerző
dr.Fábiánné Orosz Ibolya szerkesztő
Czeglédiné dr. Gurzó Mária a projekt szakmai vezetője, intézményvezető
Pilánné Ruzsa Ildikó projektvezető

Dátum 2014.03.14

 

 

 


 

TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0008

Pályázati tájékoztató

Intézményünk a pályázat elkezdése óta kétszeres fenntartó-váltáson ment keresztül: 2013.01.01-től a Klébersberg Intézményfenntartó Központ, majd 2013.09. 01-től a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat vette át fenntartói jogokat.
Mindkét esetben több hónapot (összesen kilencet) vett igénybe a dokumentumok aktualizálása és a Támogatási szerződés módosítása. Így a projekt megvalósításának túlnyomó része 2014 márciusa utánra halasztódott. A rövid idő ellenére egy matematika és egy biológia tankönyv fordítását kivéve a többinek a kézirata elkészült, néhánynak már a nyelvi bírálata is megtörtént. Az új tankönyvek közül csak a 7. és a 8. osztályos Román kommunikáció kézirata nem áll még rendelkezésre, a Convesatie 1-2, a Román nyelv és irodalom 8., 10., 11., 12. évfolyamok számára tankönyvek kéziratai elkészültek és a lektorálásuk is megtörtént. Megvalósult a felső tagozatos és a gimnáziumi Román irodalmi szöveggyűjtemény is.

A Conversatie 1-2. tankönyv és a 8. osztályos tankönyvcsomag lektorálva, megszerkesztve, grafikával ellátva várják a kiadói munkálatokat. A kiadói tevékenységek a közbeszerzés elhúzódása miatt még nem kezdődtek el. A közbeszerzési felhívások a tankönyvkiadók státuszában bekövetkezett változások miatt elhúzódtak, de hamarosan elindulhat az engedélyeztetési folyamat.
A projekt végrehajtásának megkésettsége miatt kezdeményezni fogjuk a Támogatási szerződés módosítását a pályázat határidejének meghosszabbítása végett, hiszen késedelmünk rajtunk kívül álló okok miatt következett be.
A szakmai vezető koordinálásával folyamatosak a tárgyalások a szerzők, a fordítók és a lektorok között, akik többnyire intézményünk pedagógusai közül kerülnek ki. (a képeken)
2014.10.10.

 

A szerkesztő, a lektorok valamint a mendzsment tagjainak találkozója.

 

Pályázati tájékoztató


A TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt keretében sikeres közbeszerzést bonyolítottunk le a vállalkozói szerződések alapján.

Az új román nyelvű tankönyvek, online digitális tananyagok
(1. tárgyalás), és a már meglévő magyar nyelvű tankönyvek, flipbookok és webes tanári segédletek román nyelvű fordításának kiadói munkálatai, tankönyvvé nyilvánításra alkalmas imprimatúráinak elkészítése, tankönyvvé nyilvánítási eljárás kezdeményezése, tankönyvi kiadása, terjesztése tárgyában.
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2015. február 16-án a Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban került sor, az ajánlatkérő főpályázó valamint a közbeszerzést lebonyolító ügyvédi iroda képviselői és az ajánlattevők részvételével.
A tárgyalások eredményeképpen a már meglévő magyar nyelvű tankönyvek román nyelvű fordításainak kiadói és egyéb munkálatainak elvégzésére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. képviselőjeként megjelent dr. Takács Edit Ágnes) nyert felhatalmazást, mivel megfelelt a hirdetményben közzétett feltételeknek. Erre más ajánlattevő nem is jelentkezett.
Az új román taneszközök kiadói és fentebb említett munkálatainak elvégzésére pedig a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. kapott lehetőséget. A főpályázók pedig vállalták, hogy május végéig minden elkészült fordítás és tankönyv szerkesztett és lektorált változatát átadják a kiadók részére.


A közbeszerzést lebonyolító dr. Zoricz Ildikó ügyvéd és munkatársa, Mátyás Róbert (balról), a projektmenedzsment tagjai Czeglédiné dr. Gurzó Mária intézmény- és szakmai vezető, Hegedűsné Bordás Mária, gazdasági munkatárs (középen), valamint az ajánlattevő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet képviselőjeként megjelent dr. Takács Edit Ágnes és munkatársa (a kép jobb oldalán).


A közbeszerzést lebonyolító dr. Zoricz Ildikó ügyvéd és munkatársa, Mátyás Róbert (balról), a projektmenedzsment tagjai: Czeglédiné dr. Gurzó Mária intézmény- és szakmai vezető, Pilánné Ruzsa Ildikó projektvezető (középen), valamint az ajánlattevő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet képviselőjeként megjelent dr. Takács Edit Ágnes és munkatársa (a kép jobb oldalán).

 

A közbeszerzést lebonyolító dr. Zoricz Ildikó ügyvéd és munkatársa, Mátyás Róbert (balról), a projektmenedzsment tagjai (középen), valamint az ajánlattevő Croatica Nonprofit Kft. vezetője: Horváth Csaba igazgató úr (a kép jobb oldalán).

Megvalósult szakmai tevékenységek (elkészült kéziratok):
I. Elem: Új, fejlesztendő oktatási tartalmak:
1. Román nyelv k 1-2. évf.
2. Román nyelv és irod. tk. k 8. évf.
3. Román nyelv és irod. munkafüzet 8. évf.
4. Román irodalom k 10. évf.
5. román irodalom k 11. évf.
6. Román irodalom k 12. évf.
7. Román kommunikáció k 9-10. évf.
8. Román kommunikáció 11-12. évf.
9. Román nyelv ny 6. évf.
10. Román nyelv ny 7. évf.
11. Román irodalmi szöveggyűjtemény 5-8. évf.
12. Román irodalmi szöveggyűjtemény 9-12. évf.
13. Románia földrajza k 9. évf.

II. Elem: Fordítandó tartalmak (elkészült fordítások)
1. Matematika 9. évf.
2. Matematika 10. évf.
3. Matematika 11. évf.
4. Matematika 12. évf.
5. Biológia 10. évf.
6. Biológia 11. évf.
8. Történelem 10. évf.
9. Történelem 11. évf.

Elkészült a 2 pedagógus- továbbképzési program is:
1. Román népismeret
2. A román, mint idegen nyelv tanításának a módszertana címmel)

Pályázati tájékoztató

TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0008

2014. nov. 24-én változás-bejelentőben kezdeményeztük projekt fizikai befejezésének dátummódosítását, mivel a hatályos szerződés szerint ez 2014.11.30. volt, kértük, hogy engedélyezzék ezt 2015.02.28-ig meghosszabbítani. Kérésünknek eleget is tettek, s amikor megkaptuk a lehetőséget, szerződésmódosítási igényt nyújtottunk be a szakmai megvalósítás határidejének 2015.08.31-re történő módosítása végett. Közben a munkálatok gőzerővel haladtak: május végére, ahogy ígértük, minden lektorált kéziratot és fordítást átadtunk a kiadóknak. Közben elkészült néhány imprimatúra is:

     

Croatica tankönyvkiadó román tankönyv linkjei:

http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4110_limba_%20romana_perle/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4118_limba_8_tankonyv/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4120_roman_irodalom/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4121_roman_irodalom_11/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4123_roman_irodalom_12/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4124_romana_simplu-1_tankonyv/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4125_romana_simplu-2_tankonyv/
http://www.croatica.hu/fileadmin/konyvek/roman_konyvek/ct-4126_bucin-roman_6/

Digitális leckék (tankönyvmelléklet)

PE MELEAGURI ROMANESTI CD TARTALMA

Részlet 1.


Részlet 2.

PE MELEAGURILE ROMANILOR DIN UNGARIA CD tartalma

Részlet 1.

Részlet 2.

Részlet 3.