Mereu îmi amintesc cu drag de voi
Colegii mei de şcoală, de colegiu,
Băieţi şi fete, luminoşi cortegiu,
Di Giula noastră- nesecat şuvoi.

(Lucian Magdu)


 

"Socialismul deschide în faţa tineretului zori noi de belşug şi viaţã însoritã de fericire şi luminã...."

„Tineret! Torţem mâini, pletem vânt, lluminaţi, daţi avânt, drumu-i sfânt.”

"Mi dolgunk a világon? Küzdeni erõnk szerint a legnemesebbért."

"Tot ce respirã-i liber, a tuturor e lumea, Dreptatea, libertatea nu sunt numai un nume, Ci-aievea sa serbat." (Eminescu)

"Minden pálya dicsõ, ha belõle hazádra derül fény.

"Nem elég csak emlegetni, Tudni is kell jól szeretni Tudni bölcsen a hazát." (Arany J.)

"O luptã-i viaţa, deci te luptã cu dragoste de ea, cu dor.

„Apăraţi tezarul cel mai scump ce-aţi moştenit de la strămosi, limba, adică simbolul sacru al naţionalităţii noastre.”

"Socialismul deschide în faţa tineretului zori noi de belşug şi viaţã însoritã de fericire şi luminã...."

„Ca să schimbăm,acum întîia oară. Sapa-n condei şi brozda-n călimară.Bătrînii au adunat, printre plăiani Sudoarea muncii sutelor de ani.”

„Csak azt illeti meg szabadság, élet, Ki naponta hóditja meg.”  (Goethe)

“Viaţa-i datorie grea  Şi laşii se-ngrozesc de ea.”  (Coşbuc)

“Nimic nu-i mai sfînt, şi nimic nu-i mai de preţ, ca mintea. şi cinstea.”

"Csak azt illeti meg a szabadság, élet, ki naponta hóditja meg!"

"Înaltă-ţi rîvna faptei peste Bine, mai sus pînă-n lumina de Frumos."

,, Popor izvor renăscător, de viaţă şi avînturi, din tine vine cu tine merg, şi cresc a mele cînturi

,, Édes hazám fogadj szivedbe, hadd legyek hűséges fiad.”

,, Gyönyörű az, ha az ember célba lát
S eléri azt, tűzön-vízen át. (Ibsen)

"Mergi spre vremea care vine, crezi în om: ce vrea el poate? Ce e rău tu schimbă-n bine, faur vieţii te socoate."

"Hirdessük itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás"

"Csak azt illeti meg szabadság, élet, ki naponta hóditja meg!"

"O luptă-i viaţa, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor!"

,,Lumina ni-e ţinta Şi binele ţel, Spre soare mi-e gîndul  S-ajung la el.”

,, Az emberért  megyünk mi küzdelembe A fegyverünk : tudás és szeretet."

„ Nincs veszve bármi sors alatt,  Ki el nem csüggedett”
„Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”

,,Ha meggörnyeszt sorsod, s a perc majd nehéz lesz , Ne töprengj , ne búsulj, alkoss és emlékezz!”

,,Noi pentru viitor ne pregătim  Şi-l populăm pe solul fericirii, Cu braţele-n cordate să-l săpăm   Şi să-l udăm cu ploile gîndirii.”

,,Pentru orice luptă stau gata două braţe, O inimă. U n cuget. Un tînăr dar de viată.”

,,Nincs nehezebb az életben , mint hogy a helyet , Feltaláljuk s megtartsuk, mely nekünk való.”

"Régi harcok,régi kopott könyvek,

Derű, mosoly, néma fájó könnyek.

Múlik minden, suhannak az évek,

Búcsut intünk fájó diákévek."

,,Sîntem în miezul unui ev aprins,  Să-i dăm a-sufleţirii noastre vamă.”

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a szép diákvilág, S mint fecske alkonyati szélnek, Ma szárnyat bont egy sereg diák.” (Ady)

“Mergi spre vremea care vine, Crezi în om ce vrea el poate, Ce e rău tu schimbă-n bine, Faur vieţii tu socoate."

„Viaţa-i datorie grea,

  Şi laşii se-ngrozesc de ea.”  (Coşbuc)

“O luptă-i viaţa, deci te luptă  Cu dragoste de ea, cu dor.”

“ Din zare-n acum îmi clădesc  Înaltul destin omenesc.”

"Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri  Şi niciodată n-or să vie iară.”

„ Ismeretekkel az ismeretlenbe”

" E timpul slugă veghe şi robul celui rău, tu, omule şi frate , să-ţi fii stăpânul.”

,, Az a merészség , ha a szépek között azt vallod  ami még szebb,hogy ezt a tisztuló világ már tisztább legyen a tisztaságnál."

,,Spre soare mi-e gîndul  să mergem spre el  lumina ni-e ţtnta  şi binele ţel”

,,Magadtól – Követelj, Másoktol –Kérj"

„Drumul omului prin viaţă trebuie să fie împlinit cu fapte.”

„…Noi trăim atîta vreme cîte  în visurile noastre am cuprins.”  (N. Labiş)

„Diák marad az ember amíg él,  De mindig nehezebb leckét tanul a réginél.”

"Minunile le facem noi."
„Cel care arde, luminează.”

"Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes"
Albert Schweitzer

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.  "  (Saint-Exupéry)
„Cu lumea mea, sporesc a lumii taină.”

„ Lehet, hogy gyenge még a hangunk, Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,De indulunk: A szépet, jót akarjuk, S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”  (Juhász Gyula)

„ Drumul omului prin viaţă  Trebuie să fie împlinit.”

"Noi sîntem ceea ce faptele  Noastre sînt" (T. Vianu)
„ Prin învăţătură se cîştigă înţelepciunea,  Se dobîndeşte fericirea”  (S. Micu)
„Viaţa e frumoasă, e minunată.  Ea merită să fie trăită.”  (A. Baranga)
"Spre viitor tot sufletu-mi îndrept"
„Ca să vezi în adîncuri,  Adu-ţi lumina ta”
„O tinereţe, fragedă minune să ne rămîi”
„Iubind ne-ncredinţăm  că suntem”   (Lucian Blaga)

“Păstrează cu scumpete învăţătura”  -SEPTUAGINTA-

“Păstrează cu scumpete învăţătura”  -SEPTUAGINTA-

„Lăsăm după noi ce-am gîndit şi-am muncit.”  (N. Labis)
„Un singur şi ultim lucru: să nu obosim.”

„ Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: Ez volt a múlt, emez a vad jelen.”  (Radnóti Miklós)

“Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece  Din ceasul sfânt în care ne-ntâlnirăm,Dar tot mereu gândesc cum ne iubirăm…”   (M. Eminescu

„E drumul lung în faţă, ascuns sub zări şi-n vreme,  Ne pare scurtă calea ce-n urmă am lăsat, Dar mergem, mergem tainic, solemni ca în poeme Simţind în noi cum creştem curaţi neîncetat.”  (Nicolae Labiş)

„Eu cu lumina mea Sporesc a lumii taină”

„Kísérje két szülője szemmel: A szellem és a szerelem”

„Nagyon szép kis társaság volt. Egyik léhább, mint a másik. Átgondolok minden órát  A keserű búcsúzásig…”

Iubesc frumoasa tinereţe, Cu anii săi de flori, Cu zîmbete pe a sa fată, Cu ochi scînteietori.”

„ Nu  ştiu ce s-a schimbat în mine,  Dar simt că sa schimbat ceva.”

,, Szép volt, elmúlt, vége, a társaságunk szétment.  A  régi  őrült  napok , sajnos a ködbe vesztek…”

,,Dacă dragostea nu  e, nimic nu e.”

,, Vreau să te pipăi şi te urlu  ,,Este,,

,, Erővel győzz a szív, szép szóval a száj

"Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előttAdj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt."

"Pămîntule dă-mi aripi: săgeată vreau să fiu, să spintec nemărginirea."

"Csak a szeretet tanisd, mivel magad is az vagy."

"Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea, dragostea."

„…..ştiu că şi eu port în suflet stele multe, mult.” (L. Blaga)

„ Aki nem külömbözik mástól az nincs is”(Kosztolányi Dezső

„Timpurile se schimbă şi noi ne schimbăm odată cu ele” (M. Barbonius)

„Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”( Ákos)

„…..ştiu că şi eu port în suflet stele multe, mult.” (L. Blaga)

„ Az életet csak visszafelé lehet megérteni, de odafelé kell élni”(Kierkegaard)

„…..ştiu că şi eu port în suflet stele multe, mult.” (L. Blaga)

„ Az életet csak visszafelé lehet megérteni, de odafelé kell élni”(Kierkegaard)

„Inima are taine pe care nici o raţiune nu le pătrunde.” (Maupassant)

„ El ne veszísd a nappal rajtad átsuhanó álmot.....”(Kornis Mihály)

„În orice lucru, dacă Dumnezeu nu ne ajută, atunci nici ştiinţa, nici silinţa, nici iscusinţa nu pot să izbîndească.” (Malraux)

„ Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes!”(Albert Schweitzer )

„Elmúlt, mint száz másik pillanat, De mi tudjuk mégis múlhatatlan, Mert szívek őrzik, nem szavak." (Nagy László)

"Nu înceta niciodată să zîmbeşti, nici chiar atunci, cînd eşti trist,
Pentrucă nu se ştie cine se poate îndrăgosti de zîmbetul tău. " (Marquez)

"Önmagunk megismerésére a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás." (Márai Sándor)

"Prietenia este iubire fără aripi." (Byron)

"Amint megtanulsz bizni magadban,

Tudni fogod hogyan élj."(Goethe)

"Să ai curaj să spui DA,

Să ai curaj să spui NU,

Ş-in fiecare clipă grea,

Să ai curajul să fii TU"

"Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre, ott ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél."(Victor Hugo)

"Nu plânge că sa terminat,
zâmbeşte pentru că s-a petrecut."
(Garcia Marquez)

Minden álmunk valóra válhat,
ha van bátorságunk a nyomukba eredni.
(Walt Disney)

Şi un fir de iarbă îşi are rădăcina lui.
(Mihail Sadoveanu)

"Az életöröm és a boldogság nem úticélok, hanem maga azutazás." (Souza).

"Te leagă de lume ce-i dai, nu ce-ţi dă." (N.Iorga)

"Az ember a világmindenséget beragyogó csillag, ha szeret...." (Tatios)

"Iubirea mişcă soarele şi celelalte stele." (Dante)

Ahhoz, hogy egy álmot meg tudjunk valósítani, először tudni kell nagy dolgokról álmodni. (Selye János)

Nu lăsa visele să piară pentru că dacă visele mor, viaţa nu este decât o pasăre cu aripi ruptecare nu mai poate să zboare. (Langston Hughes)

Amit tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad értelmet az életnek.(A.Schweitzer)

Natura îţi dă zilnic exemplul de a trăi.( N. Iorga)

"Cine crede-n zbor e stăpân peste zare." (Lucian Blaga)


"Gyönyörű az, ha az ember célba lát,
S eléri azt, tűzön-vízen át." (Henrik Ibsen)

 

"Păstrează cu scumpătate învăţătura şi nu o lăsa,
păstreaz-o, căci ea este viaţa ta." (Septuaginta)

"Utánam honvággyal tekintenének
Az ajtók mind, és mind a pitvarok,
Szeretnék mindent, mindent magammal vinni-
És mindent itt hagyok."(Reményik Sándor)

„Optimistul râde ca să uite, pesimistul uită să râdă” (proverb românesc)


Legyen elöted mindig út! Fújjon mindig hátad mögött a szél…
S míg újra találkozunk hordozzon tenyerén az Isten.” (Kelta ír költő)

„Întâlnirea se reînnoieşte prin poezia despărţirii” (R. Tagore)


"Találkozás és búcsúzás, az élet ennyi csak, valaki jön, valaki megy, s az emlék megmarad.” (Leonard Da Ung)

„Viaţa nu înseamnă a trăi, ci a şti pentru ce trăieşti.” (Nicolae Iorga)

„Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre!” (Andrew Matthews)

"Minden ember abszolút kivétel." (Kornis Mihály)

"Ştiu că şi eu port în suflet stele multe, multe." (Lucian Blaga)

"Ami fél, azt el ne fogadd, Egészet akarj és egészet adj."
(Ady Endre)

"Te leagă de lume ce-i dai, nu ce-ţi dă." (N.Iorga)

"Fiecare zi trăită este o mică viaţă."


"Nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyaival, hanem, hogy íveljen." (Pilinszky János)

"Sunt lucruri în care trebuie să crezi pentru a le putea vedea." (Miguel Cervantes)


"Mindenki tud valamit, amit ő tud a világon a legjobban, ezért született meg." (Kornis Mihály)

"Suntem cu toţii nişte stele, şi merităm să strălucim!"

"Elmuló mind, ami csillog a fényben.
Halhatatlan mind, mi ég a szívben!"

"Niciun paradis nu e mai frumos ca cela pe care şi-l construeşte omul în sufletul său. (L. Rebreanu)

"A bennünk lakozó szeretet és akarat erejével meg tudjuk változtatni sorsunkat, és sok más ember sorsát." (Paulo Coelho)

12a

"Niciun paradis nu e mai frumos ca cela pe care şi-l construeşte omul în sufletul său. (L. Rebreanu)

"A bennünk lakozó szeretet és akarat erejével meg tudjuk változtatni sorsunkat, és sok más ember sorsát." (Paulo Coelho)

12b

"Niciun paradis nu e mai frumos ca cela pe care şi-l construeşte omul în sufletul său. (L. Rebreanu)

"A bennünk lakozó szeretet és akarat erejével meg tudjuk változtatni sorsunkat, és sok más ember sorsát." (Paulo Coelho)